Laserakupunktur - 4 000 årig medicinsk tradition möter modern vetenskap och teknik - Läkande Ljus!

Laserterapi

Laserutrustningen jag använder vid mina behandlingar; Laserterapi och Laserakupunktur kommer från ASA-Laser som har en världsledande position inom medicinska lasrar. ASA har sin bas i Italien och säljer medicinsk laserutrustning över hela världen. Deras nya teknik MLS Multi Wave Locked system har visats sig vara mycket effektiv och innebär att två våglängder jobbar tillsammans i synkroniserad samverkan!

MLS terapin är framtagen för att gå vidare där den traditionella laserterapin har en begränsning. För närvarande är ingen annan laser inom traditionell laserterapi kapabel att som MLS  framkalla en kraftfull antiinflammatorisk, anti-ödemisk och smärtstillande effekt, samtidigt och inom kort tid.

Fördelar med MLS terapi

  • Kort behandlingstid
  • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid, inklusive nervsmärta
  • Stark anti-inflammatorisk effekt
  • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
  • Snabb återhämtning av skadade muskler
  • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
  • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
  • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår


Medicinska artiklar om LLT, Low Laser Therapy:
Pubmed

Vetenskaplig rapport om MLS terapi:
MLS

Optilaser leverantör av ASA-Laser.

Se film om Optilaser Human!


Laserterapi