Laserakupunktur - 4 000 årig medicinsk tradition möter modern vetenskap och teknik: Läkande Ljus®

Läkande Ljus®

Medicinsk Laser - Laserterapi


Den medicinska lasern jag använder vid mina behandlingar; Laserterapi och Laserakupunktur kommer från ASA-Laser som har en världsledande position inom medicinska lasrar.
ASA har sin bas i Italien och säljer medicinsk laserutrustning över hela världen.

Ett viktigt steg i ASA lasers utvecklingsarbete, MLS® Laserterapi (Multiwave Locked System) flyttar fram gränserna satta inom den traditionella laserterapin, och ger med korta behandlingstider effekt från första behandlingen och med långvarig verkan.
Behandlingen är baserad på kombinerad och synkroniserad strålning och patienten får fördelarna av kontinuerlig- / frekvensstrålning och superpulsad strålning på samma gång.


beamerbild

MLS terapin är framtagen för att gå vidare där den traditionella laserterapin har en begränsning. För närvarande är ingen annan laser inom traditionell laserterapi kapabel att som MLS  framkalla en kraftfull antiinflammatorisk, anti-ödemisk och smärtstillande effekt, samtidigt och inom kort tid.

Fördelar med MLS terapi

  • Kort behandlingstid
  • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid, inklusive nervsmärta
  • Stark anti-inflammatorisk effekt
  • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
  • Snabb återhämtning av skadade muskler
  • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
  • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
  • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår

Medicinska artiklar om LLT, Low Laser Therapy:
Pubmed

Vetenskaplig rapport om MLS terapi:
MLS

Optilaser leverantör av ASA-Laser.

Se film om Optilaser Human!


Laserterapi